Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 Rozpoczęcie roku szkolnego 

4. września 2023 r.

 Zimowa przerwa świąteczna 

od  23. grudnia  do 31. grudnia 2023 r.

 Ferie zimowe: 

od 12.lutego  do 25.02.2024r.

 Wiosenna przerwa świąteczna 

od 28.marca do 2.kwietnia 2024 r.

 Zakończenie zajęć w klasach programowo
 najwyższych:
 - w szkołach ponadpodstawowych 

26. kwietnia 2024 r.

 Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
 - część pisemna 

 - część ustna
 - egzamin poprawkowy 

7.maja 2024 r. – wtorek

8.maja 2024 r.- środa

09.05.2024 r. – czwartek 

* Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

06. października 2023 r.

2. i 3. listopada 2023 r.

2. maja,  31.maja 2024 r. 

6,7,8,9 maja 2024 r. - 

dla uczniów

 

 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 

21. czerwca 2024 r.

 Ferie letnie 

22. czerwca – 31. sierpnia 2024 r.

Terminy zakończenia I i II półrocza w roku szkolnym 2023/2024
03.01.2024 r. - ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze w klasach I, II, III, IV
04.01.2024 r. - początek II półrocza w roku szkolnym 20231/2024
19.04.2024 r. ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach IV
14.06.2024 r. ostateczny termin wystawienia ocen końcoworocznych w klasach I, II, III

 

Miesiąc przed wyznaczonymi terminami wystawienia ocen nauczyciele
zobowiązani są podać propozycje wszystkich ocen z przedmiotów i z zachowania.« wstecz