SALA GIMNASTYCZNA

KOMPLEKS SZATNIOWO – SANITARNY wraz  z podjazdem dla niepełnosprawnych  w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego  w Sulechowie oddany do użytku!!!

Na początku grudnia zakończył się remont kompleksu szatniowo – sanitarnego wraz z budową podjazdu dla niepełnosprawnych w sali gimnastycznej naszego  Liceum.
Inwestycja pod nazwą „Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych- remont szatni w sali gimnastycznej” została dofinansowana ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze w wysokości 120 000,00 zł
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 263 204,00 zł. Kwota nieobjęta dofinansowaniem została wygospodarowana ze środków Powiatu Zielonogórskiego.   

 

UROCZYSTE OTWARCIE KOMPLEKSU SZATNIOWO- SANITARNEGO w sali gimnastycznej naszego  Liceum
Sala gimnastyczna naszego Liceum ma nowy kompleks szatniowo – sanitarny i podjazd dla niepełnosprawnych. To inwestycja warta 263 204,00 zł z czego 120 000,00 zł to dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Lubuskiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze.  
Otwarcie wyremontowanego  kompleksu  odbyło się  w piątek 15.12.2023 r. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: pan Jakub Piosik – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze, pan Tadeusz Pająk – wicestarosta zielonogórski, pan Edwin Łazicki – przewodniczący Rady Powiatu Zielonogórskiego, pani Anna Łagoda – naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu, pani Natalia Karpińska – Bryła – przewodnicząca Rady Rodziców Liceum oraz Beata Leśniak – dyrektor szkoły.
Podczas uroczystości był czas na zwiedzanie nowego kompleksu, ale także okazja do debaty zaproszonych gości z uczniami Liceum na temat roli sportu w życiu człowieka. Goście mieli więc okazję do poznania grupy sportowców szkoły:  Jakuba Zielonki, Alana Lewandowskiego, Maksymiliana Ostapczuka, Adama Pudliszewskiego, Jana Pudliszewskiego, Kamila Kozaka, Wiktora Krutelewicza,  Poli Stec, Patrycji Krystians, Patrycji Kostańskiej.  
Sala gimnastyczna z wyremontowanym kompleksem szatniowo – sanitarnym oraz nowym podjazdem to okazały obiekt przeznaczony dla uczniów szkoły i społeczności lokalnej.


 « wstecz