PIERWSZE ZAJĘCIA W 5 LUBUSKIM PUŁKU ARTYLERII

 

Klasy I i II wojskowe zainaugurowały szkolenie w 5 Lubuskim Pułku Artylerii. Dla wielu uczniów był to pierwszy kontakt z pułkiem. Na początek uczniowie przeszli podstawowy kurs nauki musztry indywidualnej ( postawa zasadnicza i swobodna, zwroty w miejscu, odliczanie itp.)

Kolejne zajęcia to obrona przed bronią masowego rażenia ( teoria oraz posługiwanie się maską MP-5) oraz obsługa techniczna sprzętu  będącego na indywidualnym wyposażenia żołnierza. Uczniowie zapoznali się z bazą sportową pułku, a także z zakresem testu fizycznego wymaganego w procesie rekrutacji do służby wojskowej. Całe szkolenie przeprowadzili instruktorzy z 1 dywizjonu artylerii samobieżnej.« wstecz