Nadanie Imienia Szkole

Więcej informacji na temat rotmistrza Witolda Pileckiego znajdziemy na stronie

http://www.rotmistrzpilecki.pl/

 

Dnia 10 listopada 2015 roku Liceum Ogólnokształcące w Sulechowie dołączyło do grona szkół noszących imię Rotmistrza Witolda Pileckiego. Uroczystość nadania szkole imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego, nad którą patronat objęli Instytut Pamięci Narodowej, Starosta Zielonogórski i Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Obszar Zachodni Zielona Góra, rozpoczęła się o godzinie 10.00 w szkolnej auli. Gośćmi honorowymi byli: pani Zofia Pilecka – Optułowicz – córka Witolda Pileckiego ze swoją córką panią Dorotą Optułowicz – McQuaid, pan Tadeusz Marek Płużański – syn Tadeusza Ludwika Płużańskiego, bliskiego współpracownika Rotmistrza oraz dr Rafał Reczek – dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Wśród zaproszonych gości obecni byli: Radosław Wróblewski- Lubuski Wicekurator Oświaty, Dariusz Wróblewski- Starosta Powiatu Zielonogórskiego, pułkownik dypl. Zenon Wiśniewski- dowódca 5 Lubuskiego Pułku Artylerii w Sulechowie, Ignacy Odważny – burmistrz Sulechowa. Obecnością zaszczycili również radni Powiatu Zielonogórskiego, żołnierze 5LPA, kombatanci, przedstawiciele Starostwa Powiatu Zielonogórskiego, przedstawiciele władz gminy Sulechów, dyrektorzy zaprzyjaźnionych sulechowskich placówek oraz rodzice uczniów i nasi absolwenci. Głównym punktem uroczystości było przekazanie Uchwały Nr XI.69.2015 Rady Powiatu Zielonogórskiego z dnia 3 września 2015 roku w sprawie nadania imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego Liceum Ogólnokształcącemu w Sulechowie przez przewodniczącego Rady Powiatu Zielonogórskiego, pana Edwina Łazickiego, na ręce pani Zofii Pileckiej – Optułowicz oraz pani Dyrektor Beaty Henrykowskiej. Kolejną częścią uroczystości był wywiad z panią Zofią Pilecką – Optułowicz i panem Markiem Płużańskim, który przeprowadzili nauczyciele języka polskiego - pani Beata Leśniak i pan Ireneusz Maj. Pani Zofia wspominała swojego ojca jako wspaniałego człowieka. Podkreśliła, że patron to nie tylko strażnik wartości, ale przede wszystkim przyjaciel. Młodzież przygotowała krótką oprawę artystyczną. W trakcie uroczystości nastąpiło podsumowanie konkursu o Patronie i wręczenie nagród. Obejrzeliśmy prezentację multimedialną przygotowaną przez jednego ze zwycięzców konkursu. W gmachu Szkoły zaprezentowano konkursowe prace plastyczne oraz można było obejrzeć wystawę poświęconą Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu.

Na zakończenie uroczystości odsłonięto tablicę pamiątkową z pełną nazwą Szkoły oraz wykonano okolicznościowe zdjęcie.« wstecz