bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Klauzula informacyjna w związku z funkcjonowaniem monitoringu

 1. Administratorem danych osobowych jest Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie (zwane dalej Liceum)
2.Państwa dane przetwarzane będą, w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników,
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych, ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, wraz z aktami wykonawczymi
3. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
4. Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych ograniczenia ich przetwarzania.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
5. Dane do kontaktu:
- z Administratorem Danych Osobowych
Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
ul. Licealna 10, 66-100 Sulechów
tel. 68 385 26 19, e-mail sekretariat@losulechow.pl
- z Inspektorem Ochrony Danych
Liceum Ogólnokształcące im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie
ul. Licealna 10, 66-100 Sulechów, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”
e-mail iod@losulechow.plOpublikował: Romuald Cogiel
Publikacja dnia: 31.12.2018
Podpisał: Romuald Cogiel
Dokument z dnia: 31.12.2018
Dokument oglądany razy: 610