Wyniki naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko Główny Księgowy


Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko została wybrana
pani Marzena Dąbrowska, Jany 36, 66-001 Zielona Góra
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Marzena Dąbrowska spełnia wymogi formalne na stanowisko główny księgowy Liceum Ogólnokształcącego im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Sulechowie. Posiada kwalifikacje i umiejętności niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku główny księgowy.


10.10. 2017 r. Beata Leśniak


Opublikował: Romuald Cogiel
Publikacja dnia: 11.10.2017
Podpisał: Romuald Cogiel
Dokument z dnia: 11.10.2017
Dokument oglądany razy: 1447
21.10.2020 // www.losulechow.pl/resources/bip